ترافیک اینترنت تمام سرویس های ارائه شده در ایران استریمر برای کاربران به صورت نیم بها می باشد


توجه : تمام سرویس ها تکمیل ظرفیت می باشندسرویس های ایران استریمر


IRS


پلتفرم های پشتیبانی شده : آپارات - یوتیوب - توییچ - به زودی : دیسکورد

ماهیانه
10
هزار تومان
Restream service

IRS-1

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 480
 • واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی 24/7
ماهیانه
13
هزار تومان
Restream service

IRS-2

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 720
 • واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی 24/7
ماهیانه
18
هزار تومان
Restream service

IRS-3

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 720
 • بدون واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی 24/7
ماهیانه
21
هزار تومان
Restream service

IRS-4

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 1080
 • بدون واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی 24/7

سرویس های ایران استریمر


IRS PLUS


پلتفرم های پشتیبانی شده : آپارات - یوتیوب - توییچ -اینستاگرام

ماهیانه
19
هزار تومان
سرویس ری استریم

IRSP-1

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 480
 • واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی 24/7
 • پشتیبانی ویژه اینستاگرام
ماهیانه
24
هزار تومان
سرویس ری استریم

IRSP-2

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 720
 • واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی 24/7
 • پشتیبانی ویژه اینستاگرام
ماهیانه
32
هزار تومان
سرویس ری استریم

IRSP-3

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 720
 • بدون واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی 24/7
 • پشتیبانی ویژه اینستاگرام
ماهیانه
40
هزار تومان
سرویس ری استریم

IRSP-4

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 1080
 • بدون واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی 24/7
 • پشتیبانی ویژه اینستاگرام

سرویس های ایران استریمر


IRS GOLD


پلتفرم های پشتیبانی شده : آپارات - یوتیوب - توییچ -اینستاگرام - فیسبوک لایو - پریسکوپ

ماهیانه
28
هزار تومان
سرویس مولتی استریم

IRSG-1

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 720
 • واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی ویژه
ماهیانه
34
هزار تومان
سرویس مولتی استریم

IRSG-2

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 1080
 • واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی ویژه
ماهیانه
42
هزار تومان
سرویس مولتی استریم

IRSG-3

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • کیفیت تصویر 1080
 • بدون واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی ویژه
ماهیانه
48
هزار تومان
سرویس مولتی استریم

IRSG-4

 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت آپلود بالا
 • لینک اختصاصی کاربر
 • 4K کیفیت تصویر
 • بدون واترمارک ایران استریمر
 • پشتیبانی ویژه